تبلیغات
کوهنوردان سگزاباد
تعبیر خواب آنلاین


تمدن ایران زمین

دانش راهبری در کوهستان

 یک راهبر برای بهبود و توسعه ی کارایی و مهارتش، نیاز به دانشهایی دارد که می توان آنها را در سه گروه عمده دسته بندی کرد:

 یک راهبر برای بهبود و توسعه ی کارایی و مهارتش، نیاز به دانشهایی دارد که می توان آنها را در سه گروه عمده دسته بندی کرد:

دانش فنیاین دانش شامل شناخت تجهیزات کوه نوردی، کوهستان و مسیر صعود، آب و هوا، اصول تغذیه، کمکهای اولیه، پیمایش و جهت یابی، اردوزنی، بقا در شرایط دشوار و ... می گردد.

برای همه موضوعات بالا و سایر دانشهای ضروری دوره های آموزشی وجود دارد که راهبر می تواند با شرکت در آنها، درحد ضرورت به دانش مذکور مجهز گردد. بعلاوه می توان با استفاده از کتابها، دفترچه های راهنما و خود آموزهای موجود در این زمینه ها نیز بینش نظری لازم را به دست آورد. اما بالاتر از همه ی این ها تجربه است که با حضور مستقیم در مناطق گوناگون و شرایط آب و هوایی مختلف به دست می آید. شرکت در برنامه های متفاوت و همکاری با کوه نوردان با تجربه، یکی از بهترین راههای کسب دانشهای ضروری برای راهبری است. متاسفانه در کشور ما، دوره های آموزشی بویژه انواع رسمی آنها، بسیار محدودند و برای بسیاری از موضوعات فوق، خلاء کامل یا نسبی دوره های آموزشی محسوس است.

مردم شناسی: این دانش به معنی شناخت و درک مردم است. به بیان دیگر مردم شناسی یعنی توانایی برقراری ارتباط موثر با مردم، حساس بودن با نیازهای آنها و برخورد و تعامل دوستانه و جوانمردانه با آنهاست. بهترین روش ارتقاء و توسعه ی مردم شناسی، روش تجربی است. به این معنی که راهبر باید حتی الامکان با اشخاص بیشتری تماس و تعامل برقرار کند و این تماسها حتی الامکان در شرایط و موقعیت های متفاوت و متنوع صورت گیرد.

حس کوهستان: حس کوهستان محصول مجموعه ای از دانش های فنی، مردم شناسی و تجربیات ناشی از مشاهدات مکرر در محیط های گوناگون کوهستانی است. حس کوهستان راهبر را قادر می سازد که برنامه را بصورت ایمن و لذت بخش طراحی و اجرا نماید. این حس برآیند دانش و تجربه و حاصل جمع ویژگیها، مهارتها و تواناییهای اوستعملکرد راهبری که واجد حس کوهستان است، خودکار و ناخودآگاه به نظر می رسد زیرا پایه و اساس آن، گنجینه ای سرشار از دانش و تجربه است که در نتیجه تکرار و ممارست، کاملا ذاتی و درونی شده است. در یک جمله می توان گفت، حس کوهستان، توانایی تصمیم گیری و اقدام درست و قاطع در هر شرایط _ حتی وضعیت های اضطراری است.

اگر بخواهیم مطلب را خلاصه کنیم، باید گفت بخشی از دانشهای مورد نیاز راهبر در حیطه ی مسائل فنی راهبری (تجهیزات، تغذیه، بقا، پیمایش، هواشناسی و...) قرار می گیرد. گذشته از این دانشها، مردم شناسی از ویژگیهای بسیار مهم یک راهبر است. سومین حوزه، در برگیرنده ی دانش، بینش، شناخت و توانایی ذهنی ویژه ای است که آن را حس کوهستان نام نهاده اند و تنها با گذر زمان و کسب تجربه به دست می آید.
برگرفته از وبلاگ انجمن پزشکی کوهستان