تبلیغات
کوهنوردان سگزاباد
تعبیر خواب آنلاین


تمدن ایران زمین

گزارش صعود به قله دماوند

گزارشی از صعود اعضای گروه سروش سلامتی سگزابادبه بام ایران قله 5761متری دماوند از ضلع غربی

به نام خدا

به یاری خداوند توانستیم به آرزوی چند ساله خود مبنی بر صعود به بام ایران جامه عمل بپوشانیم و با افتخار بر قله دماوند بایستیم

چند ماهی بود که در نظر داشتیم در این تابستان حتما صعود به دماوند را داشته باشیم و برای همین از تیر ماه برنامه ها را بررسی میکردیم و چون در مردادماه ماه مبارک رمضان را پیش روداشتیم تصمیم گرفتیم بعداز ماه مبارک رمضان در اولین فرصت این برنامه را برگزار کنیم لذا با مشورت با صاحبنظران وآقای اردشیر سرتیپی که قرار بود سرپرستی گروه مارا بر عهده داشته باشد اول شهریور را مناسب ترین زمان تشخیص دادیم و چند روز قبل از آن هم جهت هم هوایی و تمرین بیشتر صعود به قله خرسان جنوبی را انجام دادیم برای همین هماهنگیهای نهایی برای آماده سازی روز صعود را انجام دادیم و در ساعت 12 شب روز چهارشنبه اول شهریور چهار نفر از اعضای گروه به اتفاق آقای سرتیپی بعد از بدرقه دیگر اعضا با یک دستگاه مزدا دوکابین 1600 که توسط  آقای حسین زاده ترتیب داده شده بود از شهر سگزاباد به طرف تهران و سپس به طرف شهر پلور در استان مازندران حرکت کردیم و ساعت 4 صبح به پلور رسیدیم در ابتدای ورودی شهر از سمت تهران در سمت چپ جاده فرعی و اسفالت شده ای هست که باتابلوی سد لار و مجسمه کوهنوردی که با انگشتانش مسیر را نشان میدهد مشخص میباشد بعد از طی مسیری جاده به دوشاخه تقسیم میشود که شاخه سمت راست به روستای رینه میرود که صعود کنندگان ضلع جنوبی از این مسیر استفاده میکنند اما ما همان مسیر خودمان را ادامه دادیم و بعد از طی حدود هشت کیلومتر به تابلویی که منطقه شکار ممنوع لار  بر روی آن نوشته شده رسیدیم که در سمت راست جاده میباشد و کنار همان تابلو جاده خاکیی وجود دارد که به سمت راست میرود و بگفته سرپرست سی کیلومتر میباشد  که یا باید ماشین مناسبی داشته باشید یا اینکه ازنیسانها یا لندرورهایی که در ابتدای همین جاده  آسفالته و در محل فدراسیون کوهنوردی  میباشد استفاده کردما جاده خاکی را ادامه دادیم و بعد از حدود یک و نیم ساعت  در ساعت شش صبح به محل پارکینک ماشینها که با تابلو هم مشخص شده و از جاده خاکی اصلی به سمت راست منشعب میگردد رسیدیم بعد از پارک ماشین تصمیم گرفتیم  چند ساعتی بخوابیم و با پهن کردن زیرانداز  و کیسه خوابها دوساعتی خوابیدیم و در ساعت 8 بیدار شده بعد از جمع کردن وسایل و خوردن صبحانه ساعت 30/8 به طرف پناهگاه سیمرغ که مسیری پاکوپ و دارای علامتهای زیادی بود را افتادیم و بعد از سه ساعت به پناهگاه رسیدیم و بعد از کمی استراحت و صرف ناهار دوباره دوسه ساعتی خوابیدیدم و ساعت 4 تصمیم گرفتیم برای هم هوایی بیشتر و دیدن مناظر اطراف گشتی در مسیر صعود داشته باشیم و  در ساعت شش به پناهگاه برگشته و بعد از آماده کردن وسایل و کوله صعود و آماده کردن شام و گپ و گفتگو با دیگر کوهنوردان نهایتا ساعت نه شب بعد از صرف شام خوابیدیم که برای ساعت 3 صبح که بیدار باش بوداستراحت کرده باشیم ساعت 3 بیدار شده و بعد از صرف صبحانه در ساعت 4 صبح شروع به حرکت کردیم و از مسیر سنگلاخی بالا رفتیم و هرز گاهی استراحت میکردیم که من به علت مسمومیت غذایی که پیدا کرده بودم و عوارض ناشی از آن مجبور به استراحتهایی بیشتر میشدم و سرپرست و دیگر اعضای گروه که جادارد ازصعه صدر و حوصله آنها تشکر کنم نیز به خاطر من می ایستادند که باعث میشد بیشتر احساس سرما بکنند چون آفتاب ساعت 9 صبح به بعد دیده میشد و قبل از دیده شدن سایه عظیمی از قله را بر دشت میانداخت در هر حال ساعت یک ربع به یازده صبح همگی اعضای گروه به همت آقای سرتیپی موفق به صعود به قله شدیم و بعد از عرض تبریک و گرفتن عکس و فیلم در ساعت 05/11 شروع به فرود کردیم و در ساعت 2 بعد از ظهر به پناهگاه رسیدیم که با استقبال دیگر گروهها روبه رو شدیم بعد از کمی استراحت و صرف غذا کوله ها را بار قاطری کرده و و به طرف پارکینک به راه افتادیم و بعد از دو ساعت به پارکینک رسیدیم در انجابا خوردن هندوانه خستگی ازتنمان به در شد و سوار برماشین به سمت شهرمان حرکت کردیم این صعود را به تمامی اعضای گروه تبریک عرض مینماییم

اعضای گروه

اردشیر سرتیپی.................... سرپرست گروه

آقای مططفی حسین زاده

آقای مصطفی ساویز

آقای مصطفی آقابابایی

آقای حسن فلاح بابایی

پارکینگ

مسیر صعود به پناهگاه

پناهگاه سیمرغ

در راه صعود به قله

سایه عظیم قله دماوند

بر فراز قله

سربلند بر فراز قله

بر فراز قله

نمایی از سد لار