تبلیغات
کوهنوردان سگزاباد
تعبیر خواب آنلاین


تمدن ایران زمین

آشنایی با اصطلاحات کوهنوردی
به نام خدا
در این قسمت میخواهم برای عزیزانی که تازه به کوه و کوهنوردی علاقه مند شده اند اصطلاحات عمومی مورد نیاز کوهنوردی را به طور مختصر بیان کنم

کوه                                                                                             mountain                                                                        

 زمینی که نسبت به پیرامون خود به طور مشخصی برجسته تر بوده و دارای دامنه های شیب داری باشد. و معمولا زمینهایی که 600 متر از اطراف خود بلندتر باشد.

 تپه:                                                                                      Hill                                                                                                            

 به بلندی هایی با اختلاف کمتر از 600 متر نسبت به زمین های مجاورمیباشد.

 قله:                                                                                                 Top

بلندترین نقطه هر کوه را قلۀ می نامند.

یال                                                                                                 Ridge   

محل برخورد دو دامنه شیب دار را در بالاترین نقطه تماس یال گویند.

 خط الرأس                                                                                     Divide

به خط اصلی و بلندترین یال بین دو قلۀ که محل تقسیم آب باران باشد.

 گردنه                                                                                              Pass

پایین ترین نقطه خط الرأس های دو قلۀ که در دو طرفین کوه سرازیر می شوند و شکل زین اسب است.

 دره                                                                                               Valley               

محل برخورد دو دامنه شیب دار در پایین ترین نقطه تماس که معمولا محل عبور رودخانه های دائمی یا فصلی است است.

 خط القعر                                                                                      Thalweg              

ژرف ترین نقاط بستر یک رودخانۀ یا دره که از دامنه شروع شده و به قلۀ یا خط الرأس می رسد.

 صخره                                                                                               Rock                             

سنگ های یک پارچه و بزرگ را که بتوان حداکثر با یک طول طناب(40 متر) صعود نمود.

 گرده                                                                                               Arete                                                

یال هایی که شیب آنها زیاد بوده و بیشتر از مناطق سنگی و صخره ای تشکیل شده باشد.

 دیواره                                                                                                Wall        

به مناطقی که دارای سنگهای یکپارچه با شیب زیاد بوده و بلندی آن بیش از یک طول طناب نیاز می باشد.

یخچال

رودخانه ای از توده یخ تا ضخامت 300 متر که از برف انباشته می شود. در سطح شیبدار بالای کوه ها یا گودال ها به وجود می آید. وزن برف باعث می شود تراکم این توده زیاد شود و به سوی دره های پایین تر به آرامی حرکت کند. سرعت آن از چند متر در روز متغیر است. حرکت یخچال بر روی زمین های ناصاف باعث به وجود آمدن شکاف های عمیق یا عوارضی چون یخشار و برج یخی روی سطح یخچال می شود.

 یخ                                                                                                                Ice

شکل جامد آب با تراکم تقریبی 9 دهم گرم در هر سانتیمتر مکعب به گونه ای که روی آب شناور می ماند یخ همچنین بخه شکل بلورهای کوچک مانند برف – تگرگ – یخ بندان به وجود می آید.

  یخشار

قسمت شیبدار یک یخچال که تغییر ناگهانی شیب باعث شده است که شکاف های یخچالی در جهات مختلف پیش رفته و سطح یخ را از میان برده و ان را به توده ای از برج های یخی تبدیل کنند. مثال یخشار خومبو در زیر قله اورست.

 یخ برف   Neve                                                                                              

ماده ای برفی یخی که در حال تبدیل شدن به یخ در بالای یخچال است.

 برف                                                                                                      Snow

بخار آب موجود در درجه های زیر صفر به شکل بلورهای یخ با ساختار ظریف و پر مانند تشکیل می شوند به نام برف. برف ممکن است به شکل بلورهای منفرد یا به صورت تکه های بزرگ که از طریق اختلاط  تعداد زیادی بلور ایجاد شده بارش کند . برف غالبا در عنگام نزول خود به باران تبدیل می شود.

 نقاب                                                                                                     Cornic         

توده ای برفی که بالای یخشاب ( خط الرأس ) یا یال جلوتر آمده باشد.

 پل برفی                                                                      Snow Bridge                                                     

پل یا قوسی از برف و یخ معمولا در سطح یخچال تشکیل می شود. خطرناک بودن بعضی از آن ها ممکن است به اندازه یک تله برفی باشد/

 برف گیجه                                                                                 White-out

حالتی از گیجی که به علت ریزش شدید یا پوشش کامل برف همراه با توفان به انسان دست می دهد و انسان نمی تواند جهت را به درستی تشخیص دهد.

 یخشه                                                                                          Vergas                                                              

سط نازک یخ که در  بامداد روی سنگ می نشیند و صعود را در دیوارها پرفراز با مشکل روبرو می کند.

 برج یخی                                                                                              Serak

قطعات کوچکم و هرمی شکل از یخ با اندازه های گوناگون که بر اثر شکسته شدن یخ در یخچال ها به هنگام رسیدن به یک سرازیری و یا شیب تند به وجود می آید.

برف چال                                                                                       Snow Field

چاله های کم عمق در نواحی کوهستانی و سرزمین های پرفراز که برف در آن انباشته شده و دارای سطحی تقریبا هموار است.

 یخرفت                                                                                              Morain

خرده سنگ و مواد دیگری که بر اثر عمل یخچالهای طبیعی بر جای می ماند. یخرفت به گونه های کناری – میانی – زمینی – و پایانه ای تقسیم می شود.

 شکاف یخچالی                                                                              Crevasse

شکافی عمیق در سطح یخچال که به سبب فشار داخلی یخچال به جلو پیشروی می کند. شکاف یخچالی یکی از خطرناک ترین خطرات در کوهنوردی است. بعضی از آنها بوسیله پل برفی یا تله برفی پنهان می شوند.

 یخ چاک                                                                                   Bergschrund

فضایی گشاده بین دیواره ی سنگی و یخچال . این فضا وقتی بوجود می آید که یخ و برف موجود دریک سیرک یخچالی به طرف جلو به حرکت درآمده و مواد آن از دیواره سیرک جدا می گردد. این فضا ها برای حرکت کوهنوردان اشکال ایجاد می کند پای دیواره علم کوه و یخچال اسپیلت نمونه های یخ چاک در ایران است.

 سیرک یخچالی                                                                                 Circus     

چاله ای مدور و عمیق با کناره های شیب دارکه فرسایش یخچالی آن را ایجاد می کند. دراین نواحی برف فشرده شده و موجب تغذیه یخچال می شود . در سرزمین هایی که در گذشته تحت سلطه یخچالها بوده اند سیرک های یخچالی به صورت دریاچه در آمده اند.

 اتاق برفی

حفره ای که توسط کوهنورد در برف کنده می شود که می تواند برای بیتوته ( بیواک) مورد استفاده قرار می گیرد.

برف باد آورده                                                                                    Snowdrift

توده برفی که به وسیله باد حمل شده و در پناه یک مانع انباشته شده است.

 برف کوری                                                                                Snow blindness

فقدان یا تیره شدن بینایی به دلیل انعکاس تابش شدید خورشیدی روی برف یا یخ. هر چند این عارضه موقتی است اما چنان دردناک است که کوهنورد را از ادامه برنامه باز می دارد.

 تنوره یخچالی                                                                                   Glacier Mill

چاه تقریبا قائم در داخل یک یخچال که روانه ی آبی در آن سرازیر می شود.

 تله برفی

برفی ناپایدار و کم ضخامت که روی شکاف های برفی – تنوده های یخچالی را پوشانده و در صورت گام نهادن بر روی آن می کند.

  راه پاکوب                                                                                                Path                                  

مسیرهایی که در اثر رفت و آمد کوهپیمایان و کوهنوردان در مناطق کوهستانی ایجاد می شود.

 راه مالرو                                               

به مسیرهایی که جهت رفت و آمد حیوانات اهلی از دامنه به ارتفاعات ایجاد شده است.

 جان پناه                                                                                      Refuge-Hut                         

مکانی که به اندازه یک اتاق کوچک و بعضا متوسط در ارتفاعات کوهستانی بنا شده و بعضی از کوهنوردان از آن جهت اطراق و بیتوته موقت و ضروری استفاده می کنند و هیچ گونه امکاناتی ندارد.

 پناهگاه                                                                                             Shelter

مکانی که دارای بنای ساختمانی متوسط تا بزرگ می باشد و در کوهپایه ها و ارتفاعات متوسط بنا شده که کوهپیمایان و کوهنوردان از آن به عنوان محل استراحت و اطراق استفاده می کنند.

 قرارگاه                                       

پناهگاهی مجهز که دارای خدمه و امکاناتی مانند خدمه و برق و آب و محل استراحت و.. است.

 زیگزاگ

به پیمایش هایی که درآن جهت بالا رفتن و پایین آمدن به سمت چپ و راست حرکت می کنیم تا شیب مسیر کاهش یابد.

 تراورس(کمر بر)

به هر گونه حرکت عرضی در یک مسیر که تغییری در ارتفاع ایجاد نکند.

 شن اسکی                                                                       SandySlope-GrilStone

به شیب های شنی که مقدار سنگ ریزه آن به اندازه ای است که کفش تا نیمه یا بیشتر در آن فرو می رود. با رعایت کامل کلیه موارد ایمنی از این شیب ها عمدتا برای پایین آمدن استفاده می شود. البته برای حفظ محیط زیست، بهتر است از مسیرهای شن اسکی کمتر استفاده شود.

               ----------------------------------------------------------------------------

کمیته بین المللی المپیک:

تشکیلاتی است مستقل و غیر انتفاعی که حاکم بر جنبش المپیک است. و اصول کار کمیته بر اساس قوانین و دستورالعمل های مربوطه به بازیهای المپیک است. محل دفتر در شهر لوزان سوئیس می باشد.

 اتحادیه بین المللی کوهنوردی (UIAA)

سازمانی مستقل از کمیته بین المللی المپیک است که به عنوان عالی ترین مرجع حاکم بر کوهنوردی در جهان شناخته می شود. (UIAA) متشکل از فدراسیون هایی است که در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته می شوند.

فدراسیون :

موسسه عمومی و غیر دولتی است که به عنوان مرجع ذیصلاح دررشته کوهنوردی با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت شئونات اسلامی به موجب منشور المپیک در سط کشور فعالیت می کند.

 هیأت کوهنوردی

تشکیلاتی است که برای فراهم کردن زمینه مساعد و گسترش کوهنوردی و ایجاد انگیزه و کشف استعداد و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می گردد. این هیات نماینده و جانشین فدراسیون مربوطه در استان بوده که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت می نماید.

 گروه کوهنوردی

به تعداد بالاتر از یک نفر که در کوهنوردی با هدف مشترک، فعالانه فعالیت میکنند اطلاق می شود. گروهها می توانند زیر نظر هیات کوهنوردی شهرستان و استانهای کشور با اخذ مجوز در جهت تعمیم و گسترش کوهنوردی فعالیت کرده و به گروه رسمی تبدیل شود . تهیه اساس نامه و دستورالعمل تشکیل گروههای کوهنوردی از طریق هیأتها انجام می شود.

 باشگاه

سازماندهی اساسی ورزش از طریق باشگاهها انجام می شود. اصلی ترین مهره در باشگاه، ورزشکاران آن می باشد. باشگاهها با برنامه ریزی سعی در تربیت ورزشکاران برجسته  دارند.

                   ------------------------------------------------------------------------

کوله پشتی

یکی از تجهیزات کوهنوردی که جهت حمل وسایل و لوازم از آن استفاده می شود. وباید دارای ویژگیهایی باشد که در طول اجرای برنامه بتوان به راحتی از آن استفاده کرد. واحد اندازه گیری آن لیتر است که بنا به مدت، زمان و نوع برنامه اندازه و اشکال مختلفی دارد.

 کفش کوهنوردی

یکی از اصلی ترین و مهمترین تجهیزاتی است که در کوهنوردی از آن استفاده میشود. که باید با نهایت دقت انتخاب شود.

 باتون

از تجهیزاتی است که برای راهپیمایی در مسیرهای شیب دار از آن استفاده می شود. باتون در دو نوع ثابت و قابل تنظیم وجود دارد.

 کلنگ

یکی از مهمترین وسایل کوهنوردی در برف می باشد.

 تبر یخ

نوع خاصی از کلنگ که برای صعود از مسیرهای یخی و آبشارهای یخی از آن استفاده می شود.

 طناب کوهنوردی

یکی از مهمترین وسایل کوهنوردی است و در واقع وظیفه حفاظت از جان سنگ نوردان و کوهنوردان را برعهده دارد.

 کرامپون

وسیله ای فلزی و دارای تیغه هایی که به زیر کفش بسته می شود و مناسب حرکت روی یخ می باشد. تعداد دندانه های آن بنا به نوع صعود و کاربری بین 9 تا 12 متغیر است. کرامپون ها امروزه بیشتر بصورت فیکس دار تهیه و تولید می شودو این فیکس وظیفه اصلی اتصال کرامپون به کفش را انجام می دهد.

  پیچ یخ

ابزارهایی هستند که برای نصب حمایت های میانی و ایجاد کارگاه در برف و یخ از آن استفاده می شود.

 بیل برف

برای کندن برف و ساختن اطاق برفی از آن استفاده می شود.

 اره

برای بریدن بلوکهای برف ار آن صورت استفاده می گردد.

 کارابین

وسیله ای فلزی، ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم که برای اتصالات ابزار کوهنوردی مورد استفاده قرار می گیرد که شکل عمومی D و گلابی و به صورت ساده یا پیچ دار و اتوماتیک ساخته می شود.

و بایستی دارای علائم  UIAA  و CE  باشند. که استانداردهای مهمی است.

 ظرف آب

جهت حمل آب در برنامه ها از آن استفاده می شود و در اندازه های مختلف وجود دارد که مناسبترین آنها از جنس آلومینیوم می باشد که علاوه بر سبکی، تغییری در طعم و بو یا مزه آب ایجاد نمی کند.

 چراغ پیشانی

نوعی چراغ قوه است که روی پیشانی و کلاه ایمنی نصب می شود و در شب و در مسیرهای تاریک مورد استفاده قرار می گیرد.

 زیر انداز

نوعی اسفنج فشرده مخصوص است که کم حجم و دارای وزن سبک و ضد آب می باشد عایق رطوبت و سرماست و پس از جمع شدن حجم کمی به خود اختصاص می دهد.

 دستکش

برای محافظت دستها در مقابل سرما و عوامل جوی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

( نوعی ازآن که از پارچه پلار تهیه شده و دارای روکش ضدآب گورتکس می  اشد مناسب است .

 کلاه آفتابی

از این کلاه برای محافظت سر و صورت در مقابل گرما و تابش مستقیم نور خورشید استفاده می شود. نوع مناسب آن از پارچه های نخی تهیه شده که تنفس خوبی داشته باشدو رنگهای روشن بهتر است.

 عینک

در کوهستان به جهت محافظت چشم در مقابل عوامل جوی ساخته شده است. که بایستی استاندارد و از مارکهای معتبر باشد و سبک و مقاوم باشند، دارای طلق بزرگ باشد تا تمام چشم و اطراف آن را بپوشاند، قاب آن انعطاف پذیر باشد، دارای فیلتر (UV) که دراثر تابش مستقیم نور خورشید و یا انعکاس از سطح برف که به چشم آسیب زیادی می رسد و حتی کوری موقت را بهمراه دارد حفظ  کند.

 گتر

وسیله ای است که در مناطق برفی و شنی که ارتفاع  آن بیشتر از ساق پا باشد چهت جلوگیری از ورود اشیا خارجی به داخل کفش استفاده می شود گتر در اندعزه های مختلف و به وسیله بند و سگک به کفش بسته می شود و دو نوع زیپی و ساده وجود دارد.

 پلار

پارچه های پلار از کرک و پلی استر تهیه می شوند و به جهت شکل فیزیکی این پارچه گرمای بدن درلابه لای برآمدگی های این پارچه حفظ می گردد. این پارچه نسبتا مقاوم است و در صورت خیس شدن سریع خشک می شود و بوی را به خود نمی گیرد.

 گورتکس

این نوع پوشاک از پارچه سه لایه تشکیل شده که ویژگیهای اصلی آن، عبور ذرات بخار تعرق بدن که در اثر تحرک در کوهستان بوجود می آیدبه بیرون ، وجلوگیری از نفوذ باد و رطوبت ناشی از عوامل جوی به داخل می باشد ( منافذ این پارچه 2 دهم میکرون قطر دارد در حالیکه اندازه هر قطره آب 2000 بار بزرگ تر از منافذ این پارچه است .

 پانچو

 این پوشش از پارچه ضد آب تهیه و در زمان بارندگی از ان استفاده می شود. ساختمان آن طوری می باشد که کوله پشتی را هم در بر می گیرد و بلندی آن تا زیر زانو می باشد و تنها اشکال آن مانند پوشاک های نایلونی این است که در اثر تنفس بدن از داخل خیس می شود.

 پوشاک پر

این پوشاک از پر پرندگانی مثل قو تهیه می شود و دمای بدن را به خوبی نگه می دارد این پوشاک بسیار سبک و حجم کمی را اشغال میکند و به جهت اینکه این پوشش خیلی سریع خیس می شود و خیلی دیر خشک می شود عمدتا در زمان استراحت و بیتوته از آن استفاده می کنند.