تبلیغات
کوهنوردان سگزاباد
تعبیر خواب آنلاین


تمدن ایران زمین

اصطلاحات مناطق مختلف کوهستان
برای آشنایی عزیزانی كه تازه با ورزش مفرح كوهنوردی آشنا شده اند مطلبی به همراه عكس در خصوص اصطلاحات كوهنوردی آورده ام كه یكبار دیدنش خالی از لطف نیست


شماره
اصطلاحات
1
قله سنگی
2
گرده سنگی
3
خط الراس سنگی
4
نقاب
5
توده یخچالی
6
برج یخی
7
برج یخی فرو ریخته
8
تكه سنگها
9
آبشار یخی ، توده یخ غلتان
10
یخچال
11
شكافهای عمیق
12
سنگهای یخچالی
13
پوزه یخچال ( انتها)
14
آْبگیر یخچالی
15
گلوگاه مورن
16
جریان آب یخچالی
17
باریكه یا نوار سنگی
18
نقاب بهمن
19
گردنه
20
دهلیز
21
یخچال آویزان
22
شكاف یخچالی
23
شكاف ، دالان ، دهلیز
24
محیط وسیع یخچالی
25
اول دیواره
26
شیارهای یخی
27
دیواره یخی
28
قله
29
 
30
برج یا مناره های سنگی
31
دالان و مسیر بهمن
32
بقایای بهمن
33
پهنه های دائمی بهمن